Informasjon om tjenesten


Om portalen

Denne portalen viser både våre egne og nasjonale dødsfall. Dødsfall vises først når de er publisert av de pårørende i avis, på minnesiden eller direkte i denne portalen.

Her finner du oversikt over alle dødsfall som vårt begravelsesbyrå håndterer, straks dødsfallet er publisert av familien. Linket til hvert dødsfall ligger muligheten for å se dødsannonsen og bestille blomster til seremonien eller kondolanseblomster levert til privat adresse. For de familiene som har takket ja til minneside og gaveformidling er det også en link til dette.

Den nasjonale databasen er også til enhver tid oppdatert og inneholder de aller fleste publiserte dødsfall i Norge (+95%). I Nasjonalt søk vil det som minimum alltid være linket en dødsannonse til dødsfallet. Hvorvidt linken til blomsterbestilling, minneside og gaveformidling er aktivert vil avhenge av hvilke tjenester det utførende begravelsesbyrå tilbyr.

Om blomsterbutikken

I blomsterbutikken kan du bestille blomster til alle våre begravelser. Siden blomsterløsningen er integrert i minnesiden og portalen, er mye av den nødvendige informasjonen for bestilling og leveranse allerede på plass. Det gjør det enkelt å kjøpe blomster til seremonien eller kondolanseblomster levert til privat adresse.

Blomstene + kort/bånd betales med kort eller Vipps ved bestilling. Bestillingen sendes direkte til begravelsesbyrået eller dennes utvalgte florist. Som kunde mottar du din kvittering og bestillingsbekreftelse på epost når du har gjennomført betalingen. Betalingen administreres av PayEx, med største mulige sikkerhet.

Du kan også bestille blomster til andre begravelsesbyråers dødsfall, gitt at de tilbyr denne tjenesten. (Bestillingsknappen er aktivert/ikke aktivert) Bestillingsvilkårene er de samme for alle bestillinger, men produkter og priser vil kunne variere avhengig av hvilket begravelsesbyrå og florist som står bak tjenesten

Om minnesidene

På våre minnesider kan du dele minner, bilder og musikk med familie, venner og andre som besøker minnesiden. Mange velger å skrive en liten historie (nekrolog) som kan finnes der for dagens og fremtidens generasjoner. For de etterlatte blir minnene flere jo mer innhold det er på siden. Det oppfordres derfor til å ta del i aktivitetene, f.eks skrive en siste hilsen eller tenne et lys.

Hvis du ønsker å opprette en minneside tar du kontakt med begravelsesbyrået som arrangerte gravferden.

Minnesiden er en møteplass hvor verdighet, etikk og omtanke er viktig. Vi forbeholder oss retten til å slette innhold som kan virke støtende.

Om gaveformidlingen

Når noen går bort, blir det stadig mer vanlig at familien ønsker at det gis minnegaver i forbindelse med dødsfallet. Dette kan familien enkelt sette opp digitalt på minnesiden for den avdøde. Den valgte mottakeren av minnegavene kan være en lokal organisasjon/avdeling eller en av de store nasjonale foreningene. Når noen gir en gave opprettes det et gavebevis som sendes til giveren og til familiens administrator av minnesiden. Familien får en oversikt over alle som har gitt gaver, og totalbeløpet som er kommet inn. Det enkelte gavebeløp er ikke synlig for familien.

Gaven betales med kort eller Vipps og betalingen går via PayEx til det utvalgte formål. Tjenesten er tilgjengelig 24/7 og sikrer en svært sikker og automatisert håndtering av minnegaver.