Vilkår for tjenestene


A) Vilkår for bestilling og levering av blomster

1 Tjenesten og partene

Dette er en felles blomsterbestillingstjeneste for alle begravelsesbyråer i Norge. Det enkelte begravelsesbyrå velger selv hvilken florist de vil benytte for å lage og levere produktene, og de velger selv om bestillingen og betalingen går direkte til den valgte florist eller via begravelsesbyrået. Nettbutikkløsningen og tilhørende betalingsløsning driftes av Adstate AS i samarbeide med PayEx. Det enkelte begravelsesbyrå fyller butikken med sine varer og priser i samarbeide med sin valgte florist. Det fremkommer av bestillingen hvem bestillingen går til og hvem som vil levere varene.

Alle, og begrenset til, personer over 18 år kan benytte tjenesten.

For forhold som ikke er regulert av betingelsene beskrevet her, følger vi Forbrukerombudet sine standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett.

2 Produktbeskrivelse

Alle produktene er håndverk laget av lokale florister. Bildene som viser produktet i nettbutikken stemmer så godt det er mulig med produktet som blir levert. Grunnet varierende tilgjengelighet på noen typer blomster, kan det forekomme at noen blomster blir erstattet med lignende blomster av tilsvarende verdi. Det vil alltid etterstrebes at det leverte produkt stemmer overens med produktbildet og dermed det bestilte produkt.

Mange av produktene kan ha opptil 3 størrelser. Bildet viser produktet i medium størrelse, hvis ikke annet er oppgitt. Liten og stor avviker i størrelse fra medium, men stor bukett kan også inkludere ekstra komponenter, slik som mer grønt.

3 Priser

Prisene som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift. For de produktene som finnes i flere størrelser er det oppgitt pris pr størrelse i det bestillingstrinnet hvor størrelsen velges. Det tilkommer en leveringsavgift på produktet, men denne kan variere avhengig av type leveringssted, seremonisted eller privat adresse.

Hvis ikke leveringsprisen er oppgitt i produktbeskrivelsen vil den alltid fremkomme i oppsummeringen av bestillingen, før bestillingen foretas. Her vil totalprisen inkludert alle gebyrer og avgifter fremkomme.

4 Leveringstider og frister

Levering til seremonier leveres i forkant av seremonien i samråd med begravelsesbyrået. For å være garantert at varen blir levert i tide må bestillingen foretas senest kl. 12.00 på siste virkedag før seremonien. Hvis bestillingen inkluderer bånd med trykt tekst er bestillingsfristen kl. 12.00 to virkedager før seremonien. Bestillinger som foretas etter tidsfristen vil bli gjennomført hvis det er mulig. Hvis det ikke er mulig vil ikke ordren bli effektuert og kjøpesummen blir betalt tilbake.

Leveringer til private adresser foretas fortløpende, og vil finne sted innen 1 til 3 virkedager etter bestillingen er mottatt. Hvis det er andre forhold, som f.eks. ekstremvær, som gjør det umulig å levere innen denne fristen vil de bli levert så fort det er mulig. Hvis mottaker ikke er hjemme, og det ikke er krysset av for levering på dør eller til nabo, vil floristen ta varen med tilbake til butikken. Floristen vil enten legge igjen en beskjed til mottaker om å kontakte floristen for å avtale henting eller levering av varen, eller forsøke levering igjen på et senere tidspunkt. Levering foregår med bud, buss eller ferje.

5 Bestilling og ordrebekreftelse

Bestillingen er gjort når betaling er gjennomført. Det sendes en ordrebekreftelse på epost til bestillinger, som oppsummerer hele bestillingen. Skulle det være noe med bestillingen som gjør at floristen ikke har mulighet til å levere det bestilte produkt eller til den oppgitte pris, adresse eller tid, plikter floristen umiddelbart å ta kontakt med kjøper for å opplyse om dette. Kjøper står da fritt til å kansellere bestillingen å få kjøpesummen refundert.

For de produktene som finnes i flere størrelser er det oppgitt pris pr størrelse i det bestillingstrinnet hvor størrelsen velges. Det tilkommer en leveringsavgift på produktet, men denne kan variere avhengig av type leveringssted, seremonisted eller privat adresse.

6 Betaling

Betaling foregår med kredittkort/debetkort eller Vipps som en del av bestillingen. Dette krever et gyldig kort som er godkjent av banken for handel på internett. Betalingsløsningen driftes av PayEx og dennes innløsingsbank. Dette store profesjonelle aktører som setter betalingssikkerhet i høysetet. Pengene blir trukket direkte ved bestilling og ikke først ved levering av varen.

7 Reklamasjoner

Hvis det er noe ved kvaliteten på produktet eller leveringen som ikke er tilfredsstillende må kjøper ta direkte kontakt med floristen som har levert produktet. Kontaktdata for dette finnes på bestillingskvitteringen. Kontaktdata til begravelsesbyrået finnes alltid på nettsiden knyttet til der bestillingen ble foretatt. En reklamasjon må skje så fort som mulig etter levering og som minimum inneholde bestillingsnummer, beskrivelse av mangelen og kontaktdata til den som reklamerer.

8 Angrerett

Angreretten gjelder for tjenester som ikke er utført og må derfor meddeles før floristen har påbegynt arbeidet. For produkter til seremonisted tilsvarer dette tidsfristen for bestillingen. Ved store ordre på over kr 1.000 gjelder samme frist som ved trykk på bånd, kl. 12.00 to virkedager før levering.

9 Personopplysninger

Alle kundeopplysninger blir behandlet med fortrolighet. Vi er avhengig av korrekte opplysninger om kjøper i tilfelle vi har behov for å komme i kontakt med personen. Disse opplysningene blir ikke gitt videre til 3.part uten kundens samtykke.

10 Eiendomsrett

Alt materiale og informasjon, inklusive bilder, i nettbutikken er beskyttet av loven om copyright og kan ikke fritt kopieres eller benyttes av andre.


B) Vilkår for minnesiden

1 Innlegg i gjesteboken

Dette er et minnested for familie og venner som kjenner sorg og savn ved en nær person som har gått bort. Ha derfor respekt for familien og avdødes nærmeste.

Du er personlig ansvarlig for innholdet i innleggene du publiserer.

- Hilsenen din må være undertegnet med ditt navn.

- Din hilsen blir umiddelbart tilgjengelig for andre straks du publiserer den om ikke familien har valgt å godkjenne innlegg før de publiseres.

Vi tillater ikke:

- Hilsener/innlegg som virker injurierende eller krenkende, inneholder reklame, er i strid med opphavsretten eller på annen måte er i strid med norsk lov. Dette vil bli fjernet uten forvarsel.

- Personlige angrep, trusler, ærekrenkende innlegg eller at det "bringes til torgs" sladder og detaljer som kan krenke berørte personer.

- Bannord, eller andre støtende ytringer.

- Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale uten avtale.

- Innlegg som inneholder reklame eller andre forsøk på å selge produkter eller tjenester.

- At det postes (publiseres) samme hilsen flere ganger (spamming), eller at det gjentas en linje mange ganger (flooding).

- Linking til sider med innhold som kan medføre straffeansvar, er ærekrenkende, rasistisk, truende, obskønt, pornografisk eller på annen måte er i strid med norsk lov eller skikk og bruk.

- Innlegg under "Siste hilsen" godkjennes som oftest ikke på forhånd, men blir etter beste evne kontrollert underveis. Vi, administrator av siden og vår partner Adstate AS, forbeholder oss retten til når som helst å redigere eller slette upassende innlegg. Ved gjentatte overtramp av reglene har vår partner Adstate AS også rett til å stenge avsenderen ute.

2 Opprettelse av minneside

§1 Vi forholder oss til norsk lov og godtar ikke innhold som kan medføre straffeansvar, er ærekrenkende, rasistisk, truende, obskønt eller på annen måte er i strid med gjeldende lover og regler.

§2 Administrator (eier) av minnesiden er ansvarlig for alt innhold som publiseres. Minnesiden skal avspeile den avdøde på en respektfull og representativ måte og skal ikke virke provoserende for besøkere. Begravelsesbyrået og administratoren står fritt til å fjerne upassende innlegg.

§3 Det kreves tillatelse for å legge ut andres åndsverk. Eksempler på åndsverk er bilder, tekster, filmer og musikk. Enhver som publiserer noe på siden er selv ansvarlig for at innholdet ikke er i strid med loven om åndsverk og opphavsrettigheter.

§4 Misbruk av våre minnesider med kommersielle hensikter, eksempelvis snikreklame, kan medføre utestengelse.

§5 Vi forbeholder seg retten til, uten forvarsel, å fjerne innhold som er i strid med reglene.

§6 Våre minnesider kan ikke brukes til private meddelelser, beskjeder eller andre meldinger til lukkede grupper eller andre brukere av nettstedet.


C) Vilkår for gaveformidling

1 Tjenesten og partene

Dette er en felles gaveformidlingstjeneste for alle begravelsesbyråer I Norge. Gaveformidlingen er en direkte donasjon til det valgte veldedige formål. Det er familiens minnesideadministrator som velger hvem gavene kan gis til. Dette kan være en bestemt, eller flere valgfrie mottakere. Alle gavene gitt fra en bestemt minneside blir registrert og summert, slik at familieadministrator kan se det totale beløpet hvis dette er ønskelig. Den enkelte giver kan selv velge om den vil være anonym eller ikke, men beløpet regnes uansett med i den totale summen.

Alle, og begrenset til, personer over 18 år kan benytte tjenesten.

2 Produktbeskrivelse

Produktet er en minnegave, med tilhørende gavebevis som sendes til familieadministrator og til giver. Begravelsesbyrået har også tilgang til alle gavebevisene

3 Priser

Giver velger selv størrelsen på donasjonen. Det tilkommer ingen kostnader for giver utover det den velger som gavebeløp. Det er dette beløpet som blir trukket fra giver sitt kredittkort.

4 Leveringstider og frister

Gavebeviset sendes digitalt i det betalingen er bekreftet. Dette kan også gjøres etter seremonien, med mindre familien har besluttet at tjenesten da skal lukkes. Det er således ingen frister for når en gave kan gis.

5 Bestilling og ordrebekreftelse

Gaven er gitt når betalingen er gjennomført. Det sendes en"takk for gaven" bekreftelse med link til gavebeviset på epost til giveren, med mindre denne har valgt å være anonym.

6 Betaling

Betaling foregår med kredittkort/debetkort som en del av bestillingen. Dette krever et gyldig kort som er godkjent av banken for handel på internett. Betalingsløsningen driftes av PayEx og dennes innløsingsbank. Dette store profesjonelle aktører som setter betalingssikkerhet i høysetet. Gavebeløpet fratrukket kostnader blir overført direkte til mottakers konto. Betalings- og administrasjonskostnader til PayEx og Adstate utgjør total 5,9 % av det gitte beløp.

7 Reklamasjon

Hvis det er noe ved kvaliteten på tjenesten eller leveringen som ikke er tilfredsstillende må kjøper ta direkte kontakt med Adstate AS som drifter tjenesten. Kontaktdata for dette finnes på nettsiden. En reklamasjon må skje så fort som mulig etter levering og som minimum inneholde beskrivelse av mangelen og kontaktdata til den som reklamerer.

8 Angrerett

Angreretten gjelder for tjenester som ikke er utført, og er derfor ikke relevant for denne tjenesten. Tjenesten er utført og levert i det øyeblikk betalingen bekreftes av giver, og gavebevis og gavedata sendes ut til respektive mottakere.

9 Personopplysninger

Alle kundeopplysninger blir behandlet med fortrolighet. Vi er avhengig av korrekte opplysninger om giver som lagres i vår database. Mottakerorganisasjonene har passordbeskyttet login som gir dem mulighet til å hente ut disse dataene for deres egen bruk. Begravelsesbyrået og familieadministrator har tilgang til all informasjonen som skrives på gavebeviset. Utover disse direkte berørte parter gis ikke opplysningene videre til 3.part uten kundens samtykke.

10 Eiendomsrett

Alt materiale og informasjon, inklusive bilder, i nettløsningen er beskyttet av loven om copyright og kan ikke fritt kopieres eller benyttes av andre.


D) Cookies

Vi benytter informasjonskapsler (cookies), som de fleste andre nettsteder og i henhold til norsk lovgivning. En informasjonskapsel er data som lagres i din nettleser for at nettsiden skal kjenne deg igjen fra side til side og besøk til besøk. Vi kan ikke spore dataene tilbake til deg som enkeltperson. Vi bruker analyseprogram fra Matomo.

Dette gjør vi for å kunne gi en bedre brukeropplevelse og forstå hvordan våre brukere benytter nettstedet. Basert på dette kan vi utvikle nettstedet optimalt for deg som bruker.

De fleste nettlesere aksepterer informasjonskapsler helt automatisk, men du kan selv endre på innstillingene i din nettleser. Det kan bety at en del av nettstedene ikke lenger fungerer slik de skal. Informasjon om dette finner du i «Hjelp»-funksjonen i din nettleser.