Informasjon

Syvert Paul Nørsett

  • 08.09.1944 - 29.04.2024

Til minne om vår gode ektemann, pappa, bestefar, svigerfar, kollega og venn.

Syvert var professor i matematikk, og elsket tall og å vri om på ord. Han hadde i mange år MS, men døde av kreftsykdom. De siste dagene på Seksjon Lindrende Behandling, St. Olavs hospital, satte han stor pris på gode samtaler, besøk og god pleie. Han var takknemlig og klar til det siste, og sovnet stille inn natt til 29.april 2024.

Til minne om vår gode ektemann, pappa, bestefar, svigerfar, kollega og venn.

Syvert var professor i matematikk, og elsket tall og å vri om på ord. Han hadde i mange år MS, men døde av kreftsykdom. De siste dagene på Seksjon Lindrende Behandling, St. Olavs hospital, satte han stor pris på gode samtaler, besøk og god pleie. Han var takknemlig og klar til det siste, og sovnet stille inn natt til 29.april 2024.
Bestill blomster Blomster
Gi en minnegave Minnegave